JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA MR-01

14. 12. 2020 Davorin P. (Občinski urad) 133
14.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
19.01.2021 do 00:00
komunala@kungota.si