Vaški trg Plintovec

994
204.280,79 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
121.098,51 €
Zaključeno
2201 Zgornja Kungota