Ureditev ceste JP 695102 - odsek Kozjak - Gutman - Prejac - Colnarič

193
Lastni projekti
Zaključeno