Ureditev ceste JP 695302 - odcep Klanfer, Zadravec

Lastni projekti
Zaključeno