Zahvala ob naravni nesreči

17. 5. 2023 Mojca Š. (Občinski urad) 605