Evidentiranje škodnih dogodkov na kmetijskih zemljiščih in kmetijskih kulturah, vezanih na močo, padavine, neurja

1. 6. 2023 Nina K. (Občinski urad) 57