POZIV KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

6. 10. 2023 Mojca Š. (Občinski urad) 51