Poslovnik Občinskega sveta občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva