Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva