Cerkev sv. Kunigunde v Zgornji Kungoti

Sakralni objekti, Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
02 656 0501
041 391 955
Povezava
Ciril Kocbek
Zg. Kungota 1, 2201 Zgornja Kungota